انتخاب زبان

بيانه اختتاميه هشتمين کنگره ماشين هاي کشاورزي( بيوسيستم) و مکانيزاسيون ايران

1- با توجه به ضرورت توسعه دانش بومي، نشر دستاوردهاي علمي، مشکلات شرکت در کنفرانس هاي خارج از کشور، استمرار برگزاري کنفرانس ساليانه ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ضروري مي نمايد و در اين راستا با توجه به مشکلات جدي در جذب حمايتهاي مالي، پيشنهاد مي گردد اعتبار مشخصي براي حمايت از برگزاري همايش هاي داخلي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص يابد.

2- اعلام حمايت از رشته هاي بازنگري شده مهندسي مکانيک بيوسيستم و مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي با گرايش ها ايجاد شده.

3- اعلام حمايت از توسعه رشته مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي در گروه هاي ماشين هاي کشاورزي کشور

4- توسعه مکانيزسيون کشاورزي و افزايش ضريب امنيت غذايي باعث ارتقاء سلامت جامعه مي گردد، لذا اختصاص يارانه به صنايع کشاورزي به ويژه مکانيزاسيون ضروري مي نمايد.

5- محققين حاضر در همايش از برگزاري در خور تقدير کنفرانس بويژه چاپ مقالات منتخب تقدير مي نمايد.

6- پيشنهاد مي گردد کنفرانس هاي بعدي به صورت بين المللي برگزار و امکان شرکت مقالات انگليسي نيز ميسر گردد.

7- شرکت کنندگان کنگره، اتخاذ سياستهاي تشويقي و بکارگيري بخش هاي اجرايي و توليدي در تصميم سازي در سياست هاي کلان صنايع کشاورزي با نگاه دانش بومي را ضروري مي دانند.

8- بهرمندي بيشتر از جامعه دانشگاهي و انجمن هاي علمي در تصميم سازي کلان توسعه مکانيزاسيون کشور (توليد، واردات و ...)

9- کنفرانس پيشنهاد نمود هر گونه سياست حمايتي و تشويقي از بخش خصوصي صنايع کشاورزي و مکانيزاسيون مشروط به بهرمندي از تحقيقات دانشگاهي و پژوهشي گردد.

10- ضرورت توجه بيشتر مسئولين اجرائي کشور به نتايج کنفرانس و حمايت از صنعتي شدن دستاوردهاي تحقيقات و مکانيزاسيون کشاورزي

11- ضرورت نقش آفريني بيشتر انجمن علمي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران از حمايت هاي حقوقي از دانش آموختگان گروه ماشين هاي کشاورزي در پي گيري تصويب قوانين لازم در تسهيل اشتغال در مراکز مرتبط با رشته هاي ماشين هاي کشاورزي.

12- لزوم پي گيري انجمن علمي در عملياتي شدن بند هاي بيانيه هشتمين کنفرانس.

...................................................

compressed

ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید - : 327040
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.